BAKKA DR/ MOHAMMED RASHAAD KABIIR ABDULLEE

viidiyoo adda addaa kan

Dr Mahammed rashaad kabiir abdullee

 


 

seenaa
Dr Mahammed Rashaad Kabiir Abdullee

.

 

walaloo  kan
dr mahammed rashaad kabiir abullee tolche sagalee
caqasi

hiikkaa qur`aanaa kan afaan oromo`ootin
caqasi

 
 

Dr:sheek Muhamed Rashaad
qeebalaa qur`aana

 

Dr:sheek Muhamed Rashaad
seenaa quphee oromo`oo

 

Dr:sheek Muhamed Rashaad
kombolchaa
 

   
 

Dr:sheek Muhamed Rashaad
stvo wajji
 

 

Dr:sheek Muhamed Rashaad
dhagaa khaayu
 

 

Dr:sheek Muhamed Rashaad
darasaa kombolchaa
 

   
 

Dr:sheek Muhamed Rashaad
malaamaltummaa1
 

 

Dr:sheek Muhamed Rashaad
mootummaa ityoobiyaa

 

Dr:sheek Muhamed Rashaad
kombolchaa
 

   
 

sheekh kamaal
darsii masjida al nuur jidda

 

Dr:sheek Muhamed Rashaad
maxansaa qur`aana
 

 

Dr:sheek Muhamed Rashaad
ambaasi jidda

   
 

sheekh mahammed huseen
shaashamannee

 

Dr:sheek Muhamed Rashaad
malaamaltummaa2
 

 

sheekh amiin ibro
chidhaa ilma 1

   
 

sheekh amiin ibro
chidhaa ilma 2

 
 

sheekh amiin ibro
chidhaa ilma 3

 

sheekh amiin ibro
chidhaa ilma 4

 
   
 

Dr:sheek Muhamed Rashaad
mana hujjaaja 1

 

Dr:sheek Muhamed Rashaad
mana hujjaaja 2

 

Dr:sheek Muhamed Rashaad
gorsa iidaa

   
 

Dr:sheek Muhamed Rashaad
gosa iidaa

 

mohammed nuur
(  fandishee )

 

mohammed nuur
(  fandishee )

   
 

sheekh amiin ibro
dirree

 

Dr:sheek Muhamed Rashaad
ma`had al nuur dirree dawa

 

Dr:sheek Muhamed Rashaad
karaa kombolchaa

   
 

Dr:sheek Muhamed Rashaad
dhagaa kaayu

 

 jeneraal baachaa dabalee
caamsa20

 

Dr:sheek Muhamed Rashaad
badhaasa

   
 

jeneraal baacha dabalee
jidda

 

Dr:sheek Muhamed Rashaad
ambaasi jidda

 

Dr:sheek Muhamed Rashaad
kombolcha3

   
 

Dr:sheek Muhamed Rashaad
mana maxansaa kaaseeta qur`aana

 

Dr:sheek Muhamed Rashaad
mana tv oromiyaa adaama

       
 

 

 

 

 filadhu :

kh_rashad2004@hotmail.com