BAKKA DR/ MOHAMMED RASHAAD KABIIR ABDULLEE

 
 

 

viidiyoo adda addaa kan

Dr Mahammed rashaad kabiir abdullee

 

   
 
 
 

 

 
   

seenaa
Dr Mahammed Rashaad Kabiir Abdullee

.

 

walaloo  kan
dr mahammed rashaad kabiir abullee tolche sagalee
caqasi

   


hiikkaa qur`aanaa kan afaan oromo`ootin
caqasi

 
   

 
     
       
 

ambaasi jidda

mana hujjaaja ityoobiyaa1

mana hujaaja ityoobiyaa2

akkaataa qur`aana itti waraabame

   
     
     
     
     
 

waajiraa malaamaltummaa oromiyaa

qooda 1 qooda 2

Jeneraal Baachaa Dabalee
caamsaa 20
{ kutaa 3 daffaa }

qubee laatiini afaan oromootif
kan oolche yookaa jiraachise

   
     
             
 

sheekh amiin ibroo
dirree dawaa

                 
 

         
           
           
           

 

if duuba - if dura

 filadhu :

kh_rashad2004@hotmail.com