شبكة إيماننا الإسلامية | الدروس و المحاضرات
   
   
 

  WALALOO
DR  MOHAMMED RASHAAD

 taariikha oromo'oo

Eenyu namni oromo'oo yookaa gaallaa jibbu

Maqootii oromo'oo

bakka oromoon qubatuu turteefii bakka amma

tokkummaa oromo'ootifii

 uumaa oromo'ootifii tokkumaa isaanii

heeraafii aadaa oromo'oo
mootummaa oromo'oo

waan ummanni ormo'oo jiraatun

diinaa oromo'oo kan islaaman duraa

mana bultii ,khore , walagaya , oromo'oo

uffata  oromo'oo yookaa gaalla'aa

lola oromo'oo
mana jaaru'uufii waa tolchuu oromo'oo
fuudha oromo'ootifii dhaala isaanii

tokkummaa oromo'ootifii soomaali'iifii afar

maali wanni saba  oromo'orratti jiru
mirriysuu gorsaa
gorsa joolle'ee
walaloo biyyaa
gorsa jaalalle'ee

maalif jecha namni warra-aqan ka'uun akkaan barbaa-dama

walaloo faaruu afaan  ormo'oo
dhiichisa oromo'oo
walaloo booya sheekh abuu bakri sabaloo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

  

LOLA OROMO`OO GAALLAADHAA

 gaallan   hoggaa    lolaa   eebon   saanii   lamaa

                  waraana gudda'aafii waantinis     wajjumaa

gaallan    lolan    feetuu    horii    namaan   aatuu

                      namaa gadin jettuu   lolarraan   deebituu

faradoon    oromo' oo  tan    fakkaataan    qabnee

                  yaabbataan  isaanii  kan  hiriyaan    qabnee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kh_rashad2004@hotmail.com