شبكة إيماننا الإسلامية | الدروس و المحاضرات
   
   
 

  WALALOO
DR  MOHAMMED RASHAAD

 taariikha oromo'oo

Eenyu namni oromo'oo yookaa gaallaa jibbu

Maqootii oromo'oo

bakka oromoon qubatuu turteefii bakka amma

tokkummaa oromo'ootifii

 uumaa oromo'ootifii tokkumaa isaanii

heeraafii aadaa oromo'oo
mootummaa oromo'oo

waan ummanni ormo'oo jiraatun

diinaa oromo'oo kan islaaman duraa

mana bultii ,khore , walagaya , oromo'oo

uffata  oromo'oo yookaa gaalla'aa

lola oromo'oo
mana jaaru'uufii waa tolchuu oromo'oo
fuudha oromo'ootifii dhaala isaanii

tokkummaa oromo'ootifii soomaali'iifii afar

maali wanni saba  oromo'orratti jiru
mirriysuu gorsaa
gorsa joolle'ee
walaloo biyyaa
gorsa jaalalle'ee

maalif jecha namni warraaqan ka'uun akkaan barbaadama

walaloo faaruu afaan  ormo'oo
dhiichisa oromo'oo
walaloo booya sheekh abuu bakri sabaloo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

  

WALALOO BIYYAA

NAMNI BARREESSE BARRA { 1964 }

DR MUHAMMED RASHAAD

KABIIR  ABDULLE`EETI

 

joollee oromoodhaa isin yaammannaa

                         baraa   waa hundaafuu isin abdannaa

isin guddisuudhaa lubbuu khenninaa

                          nu   wajjin   jiraadhaa  bareedan isin

baraa  isiniin  hayn'i nuu  mul'ataa

                    waa beekhu'uun bar sabni nuu guddataa

nu yoo lollee eenyu-kka'ee dubbataa

                 mataa  biyya     teenyaa  numaan  ol  qaban

tokkummaa biyyoo teenyatiif ol je'ii

                      xilaatan    lolu'uu   bakka    hundaa ka'ii

dargoo oromoodhaa  dafii sosso'ii

                     baraa biyya     fiitii       akkaan  hojjatan

tolaan  oromoota walii galchina

                     xilaata nu      keessaa   dirqi'iin darbinaa

biyyoo teenya hundaa waliif tumsinaa

                     baraa biyya     hundaa    isin yaammatan

harkaafii garaadhan waliin ol ka'aa

                     biyyoo    teenya    jaarraa dafaa sosso'aa

jiruu saba keenyaa je'aatii du'aa

                    baraa     biyya     hundaa      isin abdatan

ilmaan oromootaa jaynootii ka'aa

                    ni deemna karaa  guddinaa    nuun bu'aa

mataan keenya haa guddatuu ol je'aa

                     baraa   dhiira      fiitin  biyoo    eeggatan

nu bar oromoota isaan  guddatuu

                     qeyron biyya      teenyaa ol haa mul'atuu

mataan orma keenyaa nuu haa dubbatuu

                  isaan saba    miidhan biyyaa haa bayan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kh_rashad2004@hotmail.com