شبكة إيماننا الإسلامية | الدروس و المحاضرات
   
   
 

  WALALOO
DR  MOHAMMED RASHAAD

 taariikha oromo'oo

Eenyu namni oromo'oo yookaa gaallaa jibbu

Maqootii oromo'oo

bakka oromoon qubatuu turteefii bakka amma

tokkummaa oromo'ootifii

 uumaa oromo'ootifii tokkumaa isaanii

heeraafii aadaa oromo'oo
mootummaa oromo'oo

waan ummanni ormo'oo jiraatun

diinaa oromo'oo kan islaaman duraa

mana bultii ,khore , walagaya , oromo'oo

uffata  oromo'oo yookaa gaalla'aa

lola oromo'oo
mana jaaru'uufii waa tolchuu oromo'oo
fuudha oromo'ootifii dhaala isaanii

tokkummaa oromo'ootifii soomaali'iifii afar

maali wanni saba  oromo'orratti jiru
mirriysuu gorsaa
gorsa joolle'ee
walaloo biyyaa
gorsa jaalalle'ee

maalif jecha namni warraaqan ka'uun akkaan barbaadama

walaloo faaruu afaan  ormo'oo
dhiichisa oromo'oo
walaloo booya sheekh abuu bakri sabaloo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

  

HEERA GAALLA`AA { OROMO`OO }

 

Heerri oromoodhaa  heeruma  beekkamee

                     inuu    heerikkasii  eessatti   argamee

waa hundattuu  baraa  inni ir'uun  qabuu

                    waan jiruu   isaanii woma dhiisen qabuu

Namni addunyaadhaa heera saanii faarsee

                      guutun heera   saanii waa xilaata aarsee

namumtin  dubbatin   heera  isaanirraa

                    baraa ni takkataa    orma addunya'arra

ingiliiz   biratti  silaawuu   beekkamaa

                   oksofoordumattuu    baraa       qara'amaa

faransaan   katabee   taariikha  gaalla'aa

                    xaaliyaan barreessee mee bira      laala'aa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kh_rashad2004@hotmail.com